Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

motionless
Reposted fromvith vith

February 17 2014

motionless
7575 47ec 390
Reposted fromretaliate retaliate viahellomacabre hellomacabre
motionless
I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...
— Jeremi Przybora w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa

February 16 2014

motionless
6373 a042 390
Reposted fromvith vith
motionless
motionless
1660 5928 390
Reposted fromretaliate retaliate viawilkstepowy wilkstepowy
motionless
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
motionless
5102 3558 390
Reposted frommaua maua viaImaginationMika ImaginationMika
motionless
motionless
3479 40b4 390
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viastylte stylte
motionless
Reposted fromGreenSkyOverMe GreenSkyOverMe viacynamon cynamon
motionless
7925 8ee2 390
Reposted fromfelicka felicka viarevalie revalie
motionless
3141 93b3 390
Reposted fromursa-major ursa-major
motionless
9785 ba13 390
Reposted frombanshe banshe viacynamon cynamon
motionless
motionless
4042 2d17 390
Reposted frompuzzle puzzle viaCoriLiar CoriLiar

February 15 2014

motionless
motionless
9713 dd08 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaCoriLiar CoriLiar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl