Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2014

motionless
motionless
9225 3188 390
Reposted fromtrickster trickster viasesja sesja
motionless
Teraz mam przyjaciółkę i to jest coś cudownego. Dla mnie przyjaźń jest dużo "grubsza" niż miłość. Związki miłosne trwają, bo mają aspekt intymny. Przyjaźń musi być czule pielęgnowana, choć nie podpiera się erotyką. To, że do siebie zadzwonimy albo pójdziemy parę razy na imprezę, to za mało. Trzeba też się dobrać. Czekać wytrwale na osobę, której my będziemy pasować i która będzie pasowała nam. To wcale nie jest łatwe.
— Katarzyna Nosowska (Twój Styl, wrzesień 2010); @22
Reposted fromjane-doe jane-doe viabananowan bananowan
motionless
motionless
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viafakeplastictrees fakeplastictrees

March 08 2014

motionless
czyścioszki via @julart
Reposted fromtygryswpaski tygryswpaski viawrajt wrajt
motionless
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawrajt wrajt
motionless
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromrudykon rudykon viacynamon cynamon
motionless
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaCoriLiar CoriLiar
7566 116c 390
Reposted fromfreakish freakish viastylte stylte
motionless
4190 7c10 390
Reposted fromnyaako nyaako viacynamon cynamon
5244 cbf0 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawrajt wrajt
motionless
3964 a3c2 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaImaginationMika ImaginationMika
motionless
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaImaginationMika ImaginationMika

March 05 2014

8363 91cc 390
Reposted fromjustadream justadream viarevalie revalie
motionless
Reposted fromsowaaa sowaaa viarevalie revalie

March 04 2014

motionless
Kiedy oczekujemy wielkich wydarzeń to tracimy z oczu te mniejsze, które tworzą naszą historię. Kiedy patrzymy na las przestajemy widzieć pojedyncze drzewa. O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją. Kiedy raz oddalimy się od siebie samych, od swoich potrzeb, pragnień, tego co intuicyjnie czujemy, trudno jest powrócić.
— J. Walkiewicz
Reposted fromkhemoglobina khemoglobina viaostatni ostatni
motionless
motionless
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl